Visning och budgivning

Om du anlitar en mäklare för att hjälpa dig att sälja ditt hus så är det han eller hon som kommer att stå för visningen av huset när det blir aktuellt. SOm säljare brukar man inte närvara när huset visas för spekulanter.

Det finns lite olika visningstyper där öppen visning är det vanliga. Då annonserar man ut datum och klockslag för visning av huset och vem som helst kan komma och titta. De som eventuellt är intresserade av att lägga ett bud på huset lämnar vid visningen en intresseanmälan till mäklaren som i sin tur sedan kontaktar dem. En intresseanmälan är inte på något vis bindande.

Sedan kan man anordna en förhandsvisning samt en privat visning av huset. Dessa typer av visningar är inte lika vanliga och något som mäklaren i regel föreslår om behov finns. En privat visning anordnas i regel om det finns spekulanter som av någon anledning missat den öppna visningen.

Budgivningen sätter igång

Det finns två former av budgivningsprocesser: öppen och sluten. Det absolut vanligaste är en öppen budgivning där intressenter får trissa upp varandras priser tills det bara återstår en slutlig spekulant som får skriva på kontraktet. Som säljare bestämmer man ett utgångspris som just är en summa för budgivarna att utgå från, men de måste inte bjuda på just den summan utan är fria att bjuda både mer och mindre.

Vid en sluten budgivning så får varje spekulant bara lov att lägga ett enda bud. Även här finns givetvis ett utgångspris, men det är ju avsevärt större risk att förlora budgivningen om man bjuder för lågt.

Ett bud är inte bindande för köp utan kan tas tillbaka ända fram tills kontrakt är underskrivet.

För låga bud

Om man får in för låga bud, eller kanske inte något bud alls, så kan man arrangera extra visningar. Man bör också överväga att skjuta upp försäljningen av huset tills det finns bättre efterfrågan.