Olika upplägg för mäklarprovisioner

Om du ska sälja en bostad värd mer än 600 000 kr är det en god idé att anlita en mäklare. Tanken är att få ett högre slutpris än om du försökt sköta affären på egen hand. Det beror bland annat på att mäklare är duktiga på att utforma annonser, hålla visningar och på andra sätt marknadsföra bostaden på ett bra sätt. Dessutom tar de hand om allt det juridiska, vilket ökar tryggheten.

Som uppdragsgivare brukar du erbjudas olika alternativ att välja mellan för mäklararvodet. Ett vanligt sätt att dela in är i fast- och rörligt mäklararvode/provision.

Fast mäklararvode

I det här fallet kommer du överens med mäklaren om ett fast pris på X kronor som gäller oavsett vad bostaden säljs för. Det kan till exempel vara 50 000 kr. En nackdel med att välja fast mäklararvode är att du minskar mäklarens incitament att försöka driva upp slutpriset så högt som möjligt. Risken finns att de prioriterar andra uppdragsgivare framför ditt uppdrag. Fördelen är att du vet exakt vad du ska betala och osäkerheten minskar.

Rörligt mäklararvode

Det mest klassiska upplägget är provision där mäklaren tar X % av bostadens slutpris, till exempel 2 %. Skulle du sälja din bostad för 3 miljoner kr innebär 2 % i provision att du betalar mäklaren 60 000 kr.

Ett annat alternativ är stegrande provision, även kallat steg-provision. Då tar mäklaren en grundprovision som gäller upp till en viss nivå, sedan en högre procentsats på den del av köpeskillingen som överstiger den nivå som ni kommit överens om. Ett exempel är att mäklaren tar ett grundarvode på 30 000 kr och 10 % på allt som överstiger 2 miljoner kr. Slutpriset för din bostad blir 2 300 000 kr. I så fall blir det 30 000 kr plus 10 % av 300 000, alltså totalt 60 000 kr.

Den stora fördelen med provision med rak procentsats eller steg-provision är att mäklaren kanske gör det lilla extra för att sälja så dyrt som möjligt.
15 sep 2019