Köpeavtal

Det enda som är bindande i hela köp- och säljprocessen är köpeavtalet. När det är påskrivet så är affären klar. I stort sett. Oftast vill man sluta dealen ganska snabbt efter att budgivningen är avslutad eftersom båda parter vill minska risken för att den andre ångrar sig. När det gäller hus så brukar köparen vilja låta besiktiga huset innan kontraktet skrivs under, eftersom undersökningsplikten ligger på köparen av huset. Du som säljer huset är dock inte helt fri från ansvar för om det finns något viktigt som du känner till om husets tillstånd som du inte berättar om innan köpeavtalet skrivs på så kan en utredning sättas igång även i efterhand och man kan om säljare dömas att bli ersättningsskyldig.

Energikalkyl

När man ska sälja sitt hus så måste man ha låtit en oberoende expert ta fram en energideklaration som visar hur mycket energi huset förbrukar. Man kan anlita en energiexpert via sin mäklare, eller hitta en genom kommunen.

Handpenning och köpeskilling

Det är kutym att en handpenning ska avläggas vid kontraktsigneringen och den brukar hamna i mäklarens händer. Denna summa, som i regel är cirka 10 % av den totala köpesumman, blir säljarens och köparens garanti för en rättvis affär, samt mäklarens garanti för att han eller hon får ut sitt arvode utan strul. Mäklarens arvode består i regel av en förutbestämd provision på den totala försäljningssumman.

PÅ tillträdesdagen, dvs. den dag då köparen får nyckeln till huset i handen och säljaren med alla sina tillhörigheter ska vara ute ur huset, så ska också resten av summan - köpeskillingen - för huset betalas in till säljaren.