Bostadsmarknaden 2019

/bostadsmarkanden-2019.jpg

2019 har ännu inte bjudit på några stora överaskningar på bostadsmarkanden.
Sedan 2017 har priserna i Sverige gått ner och sedan rört sig sidledes. Med jämna mellanrum skriver tidningarna att priserna har börjat gå upp igen men det är endast mindre uppgångar på någon till några procent. Uppgångar som sedan utraderats igen. Dedt är med andra ord en dragning nedåt på bostadsmarknaden.

Vad beror då detta på?
Jo, det beror egentligen främst på psykologi. Människan är ett flockdjur och det visar sig inte minst i det flockbeteende som styr bostadspriserna. Egentligen är det nämligen ingen störe förändring som skett på marknaden. Räntorna är på samma låga nivåer som tidigare, antalet köpare och säljare har inte heller ändrats dramatiskt. Det som ändrats är marknadens syn på framtiden. Man har helt enkelt slutat tro lika hårt på stigande bostadspriser. Om man inte tror på stigande bostadspriser så har man inte heller lika bråttom att köpa något. Om man inte har lika bråttom med att köpa något så märks det tydligt på marknaden. Även de spekulanter som verkligen vill köpa blir också avvaktande i sin köpprocess av den enklla anledning att de kan.  
Det gör att marknaden blir avvaktande i sin helhet och alla märker att det är köparens marknad.
När alla vet att det är köparens marknad så är bollen i rullning. Försiktighet föder ännu mer försiktighet.

Skillnader mellan bostadsrätter och hus

Det skiljer sig lite i prisutvecklingen mellan bostadsrätter och friköpta hus. Det beror till stor del på den extremt höga byggtakt som vi sett under de senaste åren. Byggbranchen har tjänat enorma pengar på att bygga bostadsrätter och det har gjort att den marknaden har överetablerats. Det finns helt enkelt för många bostadsrätter och för få köpare vilket skapar ett överutbud. När utbud är högre än efterfrågan så sjunker priserna, det är så en marknad fungerar. Detta fenomen gör att husen har sjunkit lite mindre i pris än vad bostadsrätterna har gjort under samma tid. 

 

11 jun 2019